ENNE KOLMANDAT LAINET

KESK EESTI 2021 3 osavõistlust E 5.Juuli -VILJANDI K 7.Juuli PAIDE N 15.Juuli PAJUSI

Neljapäev, 6. veebruar 2014

VK III ETAPP TULEMUSED

Ranks

JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014

Ranks

     MatchScores     ScoreCards

Session 3 Section A

Rank Team Names [RANKS] VPs   T1 T2 T3 T4 T5 T6
1 1 BUMEX 75   -- 6 19 20 13 17
    Lembit Kapp,Ülis Riisalu,Arnold Kivik,Hillar Sibul
3 2 VÄTAVISI 53   14 -- 12 19 7 1
    Oleg Sirotin,Marko Saksing,Hillar Ruus,Toivo Vähi
4 3 PÕLTSAMAA 49   1 8 -- 13 9 18
    Eduard Rumvolt,Ants Barot,Kalle Ojassalu,Jüri Meksun
6 4 TALIMAANTEE 17   0 1 7 -- 9 0
    Mati Tali,Jüri Pärsin,Ain Maantee,Jaak Sibul
5 5 KANTSADALA 42   7 13 11 11 -- 0
    Sulev Märss,Mart Jäger,Enn Päll,Ants Päll
2 6 FORTUUNA 64   3 19 2 20 20 --
    Raivo Sikk,Ago Lindsaar,Villu Ojassalu,Jaan Sutt
(printed at 13.02.2014 16:13:02 by TeamsScorer5.1.5(c) JAS)

MatchScores

     Ranks     ScoreCards

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 1 v 2 BUMEX v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 6C= E 4S= W -920 420 -500 -11
2 5C= N 3NT+1 S 600 -630 -30 -1
3 3NT= N 4H-2 S 400 100 500 11
4 2NT-1 E 2NT-2 E 100 -200 -100 -3
5 3D+1 E 3H= E -130 140 10 0
6 3NT-3 N 5C-1 S -150 50 -100 -3
      Total -7 (11-18) VPs = 6-14
Team 1 v 3 BUMEX v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
19 2H+1 W 1H+2 W -140 140 0 0
20 6H= S 3NT+3 N 1430 -690 740 12
21 5C+2 N 5C+2 N 640 -640 0 0
22 3NT= W 3NT+2 E -600 660 60 2
23 3NT+1 N 3NT+2 N 630 -660 -30 -1
24 3NT+2 N 3H-1 W 460 -50 410 9
      Total 22 (23-1) VPs = 19-1
Team 1 v 4 BUMEX v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
7 2S= N 1NT+1 W 110 120 230 6
8 6D+1 N 5D+2 S 940 -440 500 11
9 3NT= N 3H+1 S 400 -170 230 6
10 4S= E 4S= E -620 620 0 0
11 3NT-1 E 4S-1 W 50 -50 0 0
12 3NT-2 E 4S= E 100 420 520 11
      Total 34 (34-0) VPs = 20-0
Team 1 v 5 BUMEX v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
25 6Dx-2 N 4Sx= W -300 790 490 10
26 2S-1 W 3H= N 100 -140 -40 -1
27 6H-5 N 4S= S -250 -420 -670 -12
28 2S= W 3NT+3 E -110 490 380 9
29 4S+1 N 4S+1 N 650 -650 0 0
30 3H= N 2H+1 N 140 -140 0 0
      Total 6 (19-13) VPs = 13-7
Team 1 v 6 BUMEX v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
13 2S+3 W 1NT+4 E -200 210 10 0
14 3NT+1 S 4H= N 430 -420 10 0
15 4H-2 W 3H= W 100 140 240 6
16 3D-1 N 3H= W -50 140 90 3
17 3Sx-1 S 2D+2 W -100 130 30 1
18 1S-1 E 1NT= W 50 90 140 4
      Total 14 (14-0) VPs = 17-3

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 2 v 1 VÄTAVISI v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 4S= W 6C= E -420 920 500 11
2 3NT+1 S 5C= N 630 -600 30 1
3 4H-2 S 3NT= N -100 -400 -500 -11
4 2NT-2 E 2NT-1 E 200 -100 100 3
5 3H= E 3D+1 E -140 130 -10 0
6 5C-1 S 3NT-3 N -50 150 100 3
      Total 7 (18-11) VPs = 14-6
Team 2 v 3 VÄTAVISI v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
7 2H= S 2H= S 110 -110 0 0
8 6D+1 S 5D+2 N 940 -440 500 11
9 3NT= N 3NT+1 N 400 -430 -30 -1
10 4S= E 4S= E -620 620 0 0
11 4S-1 W 3NT-1 E 50 -50 0 0
12 4S= E 3S+2 E -420 200 -220 -6
      Total 4 (11-7) VPs = 12-8
Team 2 v 4 VÄTAVISI v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
25 4D= N 2S+3 W 130 200 330 8
26 4S-3 W 2S-1 W 300 -100 200 5
27 3S+1 S 4S+1 S 170 -450 -280 -7
28 3NT-1 E 1NT= E 50 90 140 4
29 4S+1 N 2S+2 N 650 -170 480 10
30 2H+1 N 2C-3 W 140 -150 -10 0
      Total 20 (27-7) VPs = 19-1
Team 2 v 5 VÄTAVISI v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
13 2S+2 W 1NT= E -170 90 -80 -2
14 2S-1 S 3NT= S -50 -400 -450 -10
15 4H-2 W 4H-1 W 100 -50 50 2
16 1S-1 S 2NT= E -50 120 70 2
17 4D= W 2D+2 W -130 130 0 0
18 1NT-2 E 1NT-1 W 100 -50 50 2
      Total -6 (6-12) VPs = 7-13
Team 2 v 6 VÄTAVISI v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
31 3D= W 5Hx-1 E -110 -100 -210 -5
32 2D+1 W 1NT-2 N -110 100 -10 0
33 7NT= W 6C+1 E -1520 940 -580 -11
34 2S+1 N 2S-1 S 140 100 240 6
35 1H+3 S 2H+1 S 170 -140 30 1
36 3C+2 S 6D= N 150 -1370 -1220 -15
      Total -24 (7-31) VPs = 1-19

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 3 v 1 PÕLTSAMAA v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
19 1H+2 W 2H+1 W -140 140 0 0
20 3NT+3 N 6H= S 690 -1430 -740 -12
21 5C+2 N 5C+2 N 640 -640 0 0
22 3NT+2 E 3NT= W -660 600 -60 -2
23 3NT+2 N 3NT+1 N 660 -630 30 1
24 3H-1 W 3NT+2 N 50 -460 -410 -9
      Total -22 (1-23) VPs = 1-19
Team 3 v 2 PÕLTSAMAA v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
7 2H= S 2H= S 110 -110 0 0
8 5D+2 N 6D+1 S 440 -940 -500 -11
9 3NT+1 N 3NT= N 430 -400 30 1
10 4S= E 4S= E -620 620 0 0
11 3NT-1 E 4S-1 W 50 -50 0 0
12 3S+2 E 4S= E -200 420 220 6
      Total -4 (7-11) VPs = 8-12
Team 3 v 4 PÕLTSAMAA v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
13 2D= E 2NT+1 E -90 150 60 2
14 3NT= S 2S= S 400 -110 290 7
15 3H= W 2H+1 W -140 140 0 0
16 3Dx-2 N 1NT= E -300 90 -210 -5
17 3D+1 W 2D+2 W -130 130 0 0
18 1S= E 1NT+1 E -80 120 40 1
      Total 5 (10-5) VPs = 13-7
Team 3 v 5 PÕLTSAMAA v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
31 3NT= W 4H= E -400 420 20 1
32 2H= E 1NT-1 N -110 50 -60 -2
33 7NT= W 7C= E -1520 1440 -80 -2
34 4S-1 S 3D-2 E -100 -100 -200 -5
35 2D= N 2S-2 E 90 -200 -110 -3
36 3NT= N 4D+2 S 600 -170 430 10
      Total -1 (11-12) VPs = 9-11
Team 3 v 6 PÕLTSAMAA v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 4S= W 5C= E -420 400 -20 -1
2 3NT+2 S 5C= N 660 -600 60 2
3 2H+4 S 4H-1 S 230 50 280 7
4 2NT-2 E 2NT= E 200 120 320 8
5 3NT-1 W 2H= E 50 110 160 4
6 1D+3 S 2Hx-1 W 130 -200 -70 -2
      Total 18 (21-3) VPs = 18-2

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 4 v 1 TALIMAANTEE v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
7 1NT+1 W 2S= N -120 -110 -230 -6
8 5D+2 S 6D+1 N 440 -940 -500 -11
9 3H+1 S 3NT= N 170 -400 -230 -6
10 4S= E 4S= E -620 620 0 0
11 4S-1 W 3NT-1 E 50 -50 0 0
12 4S= E 3NT-2 E -420 -100 -520 -11
      Total -34 (0-34) VPs = 0-20
Team 4 v 2 TALIMAANTEE v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
25 2S+3 W 4D= N -200 -130 -330 -8
26 2S-1 W 4S-3 W 100 -300 -200 -5
27 4S+1 S 3S+1 S 450 -170 280 7
28 1NT= E 3NT-1 E -90 -50 -140 -4
29 2S+2 N 4S+1 N 170 -650 -480 -10
30 2C-3 W 2H+1 N 150 -140 10 0
      Total -20 (7-27) VPs = 1-19
Team 4 v 3 TALIMAANTEE v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
13 2NT+1 E 2D= E -150 90 -60 -2
14 2S= S 3NT= S 110 -400 -290 -7
15 2H+1 W 3H= W -140 140 0 0
16 1NT= E 3Dx-2 N -90 300 210 5
17 2D+2 W 3D+1 W -130 130 0 0
18 1NT+1 E 1S= E -120 80 -40 -1
      Total -5 (5-10) VPs = 7-13
Team 4 v 5 TALIMAANTEE v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 6C-1 E 3NT+2 E 50 460 510 11
2 3NT+1 S 3NT+2 S 630 -660 -30 -1
3 4H-1 S 4H= S -50 -420 -470 -10
4 3NT-2 E 3NT-2 E 200 -200 0 0
5 3S-3 S 2H+1 E -300 140 -160 -4
6 1NT-1 N 3NT-2 S -50 100 50 2
      Total -2 (13-15) VPs = 9-11
Team 4 v 6 TALIMAANTEE v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
19 1H+3 W 1H+2 W -170 140 -30 -1
20 4H+2 S 6H= S 680 -1430 -750 -13
21 5C+1 N 6C+1 N 620 -1390 -770 -13
22 4S-1 E 3NT+1 W 100 630 730 12
23 2NT= N 3NT+1 N 120 -630 -510 -11
24 3D+1 N 3Hx-2 W 130 -300 -170 -5
      Total -31 (12-43) VPs = 0-20

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 5 v 1 KANTSADALA v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
25 4Sx= W 6Dx-2 N -790 300 -490 -10
26 3H= N 2S-1 W 140 -100 40 1
27 4S= S 6H-5 N 420 250 670 12
28 3NT+3 E 2S= W -490 110 -380 -9
29 4S+1 N 4S+1 N 650 -650 0 0
30 2H+1 N 3H= N 140 -140 0 0
      Total -6 (13-19) VPs = 7-13
Team 5 v 2 KANTSADALA v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
13 1NT= E 2S+2 W -90 170 80 2
14 3NT= S 2S-1 S 400 50 450 10
15 4H-1 W 4H-2 W 50 -100 -50 -2
16 2NT= E 1S-1 S -120 50 -70 -2
17 2D+2 W 4D= W -130 130 0 0
18 1NT-1 W 1NT-2 E 50 -100 -50 -2
      Total 6 (12-6) VPs = 13-7
Team 5 v 3 KANTSADALA v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
31 4H= E 3NT= W -420 400 -20 -1
32 1NT-1 N 2H= E -50 110 60 2
33 7C= E 7NT= W -1440 1520 80 2
34 3D-2 E 4S-1 S 100 100 200 5
35 2S-2 E 2D= N 200 -90 110 3
36 4D+2 S 3NT= N 170 -600 -430 -10
      Total 1 (12-11) VPs = 11-9
Team 5 v 4 KANTSADALA v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 3NT+2 E 6C-1 E -460 -50 -510 -11
2 3NT+2 S 3NT+1 S 660 -630 30 1
3 4H= S 4H-1 S 420 50 470 10
4 3NT-2 E 3NT-2 E 200 -200 0 0
5 2H+1 E 3S-3 S -140 300 160 4
6 3NT-2 S 1NT-1 N -100 50 -50 -2
      Total 2 (15-13) VPs = 11-9
Team 5 v 6 KANTSADALA v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
7 1H+2 S 2S+1 N 140 -140 0 0
8 6D+1 S 7D= S 940 -1440 -500 -11
9 3NT-2 N 3NT= N -100 -400 -500 -11
10 4S-1 E 4S-1 E 100 -100 0 0
11 3NT= W 3NT-2 E -400 -100 -500 -11
12 3NT-2 E 3NT-1 E 100 -50 50 2
      Total -31 (2-33) VPs = 0-20

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 6 v 1 FORTUUNA v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
13 1NT+4 E 2S+3 W -210 200 -10 0
14 4H= N 3NT+1 S 420 -430 -10 0
15 3H= W 4H-2 W -140 -100 -240 -6
16 3H= W 3D-1 N -140 50 -90 -3
17 2D+2 W 3Sx-1 S -130 100 -30 -1
18 1NT= W 1S-1 E -90 -50 -140 -4
      Total -14 (0-14) VPs = 3-17
Team 6 v 2 FORTUUNA v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
31 5Hx-1 E 3D= W 100 110 210 5
32 1NT-2 N 2D+1 W -100 110 10 0
33 6C+1 E 7NT= W -940 1520 580 11
34 2S-1 S 2S+1 N -100 -140 -240 -6
35 2H+1 S 1H+3 S 140 -170 -30 -1
36 6D= N 3C+2 S 1370 -150 1220 15
      Total 24 (31-7) VPs = 19-1
Team 6 v 3 FORTUUNA v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 5C= E 4S= W -400 420 20 1
2 5C= N 3NT+2 S 600 -660 -60 -2
3 4H-1 S 2H+4 S -50 -230 -280 -7
4 2NT= E 2NT-2 E -120 -200 -320 -8
5 2H= E 3NT-1 W -110 -50 -160 -4
6 2Hx-1 W 1D+3 S 200 -130 70 2
      Total -18 (3-21) VPs = 2-18
Team 6 v 4 FORTUUNA v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
19 1H+2 W 1H+3 W -140 170 30 1
20 6H= S 4H+2 S 1430 -680 750 13
21 6C+1 N 5C+1 N 1390 -620 770 13
22 3NT+1 W 4S-1 E -630 -100 -730 -12
23 3NT+1 N 2NT= N 630 -120 510 11
24 3Hx-2 W 3D+1 N 300 -130 170 5
      Total 31 (43-12) VPs = 20-0
Team 6 v 5 FORTUUNA v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
7 2S+1 N 1H+2 S 140 -140 0 0
8 7D= S 6D+1 S 1440 -940 500 11
9 3NT= N 3NT-2 N 400 100 500 11
10 4S-1 E 4S-1 E 100 -100 0 0
11 3NT-2 E 3NT= W 100 400 500 11
12 3NT-1 E 3NT-2 E 50 -100 -50 -2
      Total 31 (33-2) VPs = 20-0

ScoreCards

     Ranks     MatchScores

JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A
Team 1 BUMEX
NS: Lembit Kapp-Ülis Riisalu Team Total IMPs = 69 VPs 75 Section Rank = 1
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score -920 600 400 100 -130 -150 110 940 400 -620 50 100 -200 430 100 -50
Imps -11 -1 11 -3 0 -3 6 11 6 0 0 11 0 0 6 3
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score -100 50 -140 1430 640 -600 630 460 -300 100 -250 -110 650 140 -- --
Imps 1 4 0 12 0 2 -1 9 10 -1 -12 9 0 0 -- --
Board 33 34 35 36
Score -- -- -- --
Imps -- -- -- --
EW: Arnold Kivik-Hillar Sibul Team Total IMPs = 69 VPs 75 Section Rank = 1
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score 420 -630 100 -200 140 50 120 -440 -170 620 -50 420 210 -420 140 140
Imps -11 -1 11 -3 0 -3 6 11 6 0 0 11 0 0 6 3
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score 130 90 140 -690 -640 660 -660 -50 790 -140 -420 490 -650 -140 -- --
Imps 1 4 0 12 0 2 -1 9 10 -1 -12 9 0 0 -- --
Board 33 34 35 36
Score -- -- -- --
Imps -- -- -- --
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A
Team 2 VÄTAVISI
NS: Oleg Sirotin-Marko Saksing Team Total IMPs = 1 VPs 53 Section Rank = 3
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score -420 630 -100 200 -140 -50 110 940 400 -620 50 -420 -170 -50 100 -50
Imps 11 1 -11 3 0 3 0 11 -1 0 0 -6 -2 -10 2 2
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score -130 100 -- -- -- -- -- -- 130 300 170 50 650 140 -110 -110
Imps 0 2 -- -- -- -- -- -- 8 5 -7 4 10 0 -5 0
Board 33 34 35 36
Score -1520 140 170 150
Imps -11 6 1 -15
EW: Hillar Ruus-Toivo Vähi Team Total IMPs = 1 VPs 53 Section Rank = 3
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score 920 -600 -400 -100 130 150 -110 -440 -430 620 -50 200 90 -400 -50 120
Imps 11 1 -11 3 0 3 0 11 -1 0 0 -6 -2 -10 2 2
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score 130 -50 -- -- -- -- -- -- 200 -100 -450 90 -170 -150 -100 100
Imps 0 2 -- -- -- -- -- -- 8 5 -7 4 10 0 -5 0
Board 33 34 35 36
Score 940 100 -140 -1370
Imps -11 6 1 -15
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A
Team 3 PÕLTSAMAA
NS: Eduard Rumvolt-Ants Barot Team Total IMPs = -4 VPs 49 Section Rank = 4
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score -420 660 230 200 50 130 110 440 430 -620 50 -200 -90 400 -140 -300
Imps -1 2 7 8 4 -2 0 -11 1 0 0 6 2 7 0 -5
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score -130 -80 -140 690 640 -660 660 50 -- -- -- -- -- -- -400 -110
Imps 0 1 0 -12 0 -2 1 -9 -- -- -- -- -- -- 1 -2
Board 33 34 35 36
Score -1520 -100 90 600
Imps -2 -5 -3 10
EW: Kalle Ojassalu-Jüri Meksun Team Total IMPs = -4 VPs 49 Section Rank = 4
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score 400 -600 50 120 110 -200 -110 -940 -400 620 -50 420 150 -110 140 90
Imps -1 2 7 8 4 -2 0 -11 1 0 0 6 2 7 0 -5
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score 130 120 140 -1430 -640 600 -630 -460 -- -- -- -- -- -- 420 50
Imps 0 1 0 -12 0 -2 1 -9 -- -- -- -- -- -- 1 -2
Board 33 34 35 36
Score 1440 -100 -200 -170
Imps -2 -5 -3 10
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A
Team 4 TALIMAANTEE
NS: Mati Tali-Jüri Pärsin Team Total IMPs = -92 VPs 17 Section Rank = 6
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score 50 630 -50 200 -300 -50 -120 440 170 -620 50 -420 -150 110 -140 -90
Imps 11 -1 -10 0 -4 2 -6 -11 -6 0 0 -11 -2 -7 0 5
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score -130 -120 -170 680 620 100 120 130 -200 100 450 -90 170 150 -- --
Imps 0 -1 -1 -13 -13 12 -11 -5 -8 -5 7 -4 -10 0 -- --
Board 33 34 35 36
Score -- -- -- --
Imps -- -- -- --
EW: Ain Maantee-Jaak Sibul Team Total IMPs = -92 VPs 17 Section Rank = 6
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score 460 -660 -420 -200 140 100 -110 -940 -400 620 -50 -100 90 -400 140 300
Imps 11 -1 -10 0 -4 2 -6 -11 -6 0 0 -11 -2 -7 0 5
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score 130 80 140 -1430 -1390 630 -630 -300 -130 -300 -170 -50 -650 -140 -- --
Imps 0 -1 -1 -13 -13 12 -11 -5 -8 -5 7 -4 -10 0 -- --
Board 33 34 35 36
Score -- -- -- --
Imps -- -- -- --
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A
Team 5 KANTSADALA
NS: Sulev Märss-Mart Jäger Team Total IMPs = -28 VPs 42 Section Rank = 5
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score -460 660 420 200 -140 -100 140 940 -100 100 -400 100 -90 400 50 -120
Imps -11 1 10 0 4 -2 0 -11 -11 0 -11 2 2 10 -2 -2
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score -130 50 -- -- -- -- -- -- -790 140 420 -490 650 140 -420 -50
Imps 0 -2 -- -- -- -- -- -- -10 1 12 -9 0 0 -1 2
Board 33 34 35 36
Score -1440 100 200 170
Imps 2 5 3 -10
EW: Enn Päll-Ants Päll Team Total IMPs = -28 VPs 42 Section Rank = 5
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score -50 -630 50 -200 300 50 -140 -1440 -400 -100 -100 -50 170 50 -100 50
Imps -11 1 10 0 4 -2 0 -11 -11 0 -11 2 2 10 -2 -2
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score 130 -100 -- -- -- -- -- -- 300 -100 250 110 -650 -140 400 110
Imps 0 -2 -- -- -- -- -- -- -10 1 12 -9 0 0 -1 2
Board 33 34 35 36
Score 1520 100 -90 -600
Imps 2 5 3 -10
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A
Team 6 FORTUUNA
NS: Raivo Sikk-Ago Lindsaar Team Total IMPs = 54 VPs 64 Section Rank = 2
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score -400 600 -50 -120 -110 200 140 1440 400 100 100 50 -210 420 -140 -140
Imps 1 -2 -7 -8 -4 2 0 11 11 0 11 -2 0 0 -6 -3
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score -130 -90 -140 1430 1390 -630 630 300 -- -- -- -- -- -- 100 -100
Imps -1 -4 1 13 13 -12 11 5 -- -- -- -- -- -- 5 0
Board 33 34 35 36
Score -940 -100 140 1370
Imps 11 -6 -1 15
EW: Villu Ojassalu-Jaan Sutt Team Total IMPs = 54 VPs 64 Section Rank = 2
Board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Score 420 -660 -230 -200 -50 -130 -140 -940 100 -100 400 -100 200 -430 -100 50
Imps 1 -2 -7 -8 -4 2 0 11 11 0 11 -2 0 0 -6 -3
Board 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Score 100 -50 170 -680 -620 -100 -120 -130 -- -- -- -- -- -- 110 110
Imps -1 -4 1 13 13 -12 11 5 -- -- -- -- -- -- 5 0
Board 33 34 35 36
Score 1520 -140 -170 -150
Imps 11 -6 -1 15
Ranks     MatchScores     ScoreCards

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar